Velionio pervežimas iš užsienio

Negailestinga lemtis, būties nedėkingumas, sunkiai pakeliamas skausmas – taip dažnai apibūdinama artimojo mirtis… Mes negalime padėti jos išvengti, bet galime artimojo kelią į Amžinybę paversti lengvesniu ir ištiesti pagalbos ranką Jums sunkiausią akimirką.
Mes žinome, kad skausmas, nežinomybė ir laidojimo proceso formalumai, ypač jei artimuosius su velioniu skiria didelis atstumas, dar labiau apsunkina padėtį ir stumia į neviltį… Mes esame tam, kad Jums padėtume – palydėtume Jūsų artimąjį į paskutinę kelionę, sutvarkytume reikalingus dokumentus ir išspręstume klausimus dėl valstybės finansavimo. Profesionalus veliono pervežimas iš užsienio – mūsų veiklos prioritetas.
Jei užsienyje miręs asmuo buvo apsidraudęs, jo palaikų gabenimu į Lietuvą pasirūpina draudimo bendrovė, tačiau jei miręs asmuo nebuvo apsidraudęs, visi rūpesčiai ir formalumai tenka artimiesiems. Deja, tačiau Lietuvos Respublikos ambasados, įsikūrusios kitose šalyse, ar Lietuvoje esančios institucijos neteikia velionio pervežimo iš užsienio paslaugos, nesuteikia reikiamos informacijos ir profesionalios pagalbos artimiesiems. Todėl pagrindinis mūsų siekis ir misija – suteikti pagalbą mirusiojo artimiesiems ir kuo greičiau atgabenti velionį iš užsienio. Mūsų patirtis teikiant velionio pervežimo iš užsienio paslaugas, repatriacijos žinios ir ilgamečiai kolegos (skrydžių bendrovės, laidojimo namai, ambasados, privačios ir valstybinės organizacijos ir kt.), su kuriais bendradarbiaujame, leidžia sklandžiai pargabenti Jūsų mirusį artimąjį į Tėvynę.

Kuo galime Jums padėti?

  1. Suteikti velionio pervežimo iš užsienio paslaugas, kremavimo paslaugas ir suorganizuoti laidojimo procesą Lietuvoje arba užsienyje. Visuomet stengiamės greitai suteikti paslaugas ir pasiūlyti finansiškai geriausią sprendimą Jums. Be to, velionį, mirusį užsienyje, pargabenti į Lietuvos Respubliką galima tik laikantis tos valstybės nustatytos tvarkos ir turint leidimą palaikams gabenti karste, kuris turi atitikti specialius reikalavimus. Beje, tam, kad būtų gautas leidimas velionį pervežti karste, reikalingi įvairūs dokumentai: mirties liudijimas, išduotas užsienio institucijos, mirusiojo asmens dokumentas, gydytojo išduota pažyma apie mirties priežastį, mirusiojo palaikus tvarkančios įstaigos pažyma ir kt. – viskuo pasirūpinsime.
  2. Pakonsultuoti teisiniais ir logistikos klausimais, kurie susiję su palaikų gabenimu. Velionio pervežimas iš užsienio gana sudėtingas procesas, kuriam reikalingi organizaciniai ir logistiniai gebėjimai, tačiau mums tai ne trukdis. Mes turime ne tik reikiamų žinių, bet ir priemonių – transportą su įmontuota šaldymo įranga.
  3. Padėti sutvarkyti reikiamus dokumentus – prašymus, nurodymus, mirties išrašus ir kt. Žinome, kad visas šis formalus procesas priklauso nuo mirties priežasties (natūralios mirties, nelaimingo atsitikimo, savižudybės, žūties ir pan.) bei mirties vietos (namų teritorijoje, gydymo įstaigoje, transporto priemonėje, vandens telkinyje ir pan.), kurie reikalingi vykdomiems tyrimams, mirties priežasčiai nustatyti. Tad vos gavę užsakymą, pradedame jį įgyvendinti.
  4. Esant poreikiui paskubinti velionio pervežimo iš užsienio procesą.