Valstybės parama mirusiojo palaikų parvežimui iš užsienio

Padėsime rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina, kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, bei suteiksime kitą reikalingą informaciją.
Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą iki 2970,00 EUR. Būtinos dvi sąlygos:

  • Pirma: parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis.
  • Antra: didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę paramą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių 517,00 Eur/1 mėn (VRP), kurios šiuo metu siekia, galite sužinoti ČIA

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas skyriuje);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • mirties liudijimą;
  • dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo
  • išlaidas, sąskaitą faktūrą (parūpins mūsų įmonė);
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius
  • mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti visa savivaldybės skiriama finansinė parama neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių (2970 Eur).