Valstybės parama mirusiojo palaikų parvežimui iš užsienio

Padėsime rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties: išrašysime sąskaitą faktūrą, kuri būtina, kreipiantis į savivaldybę dėl paramos, bei suteiksime kitą reikalingą informaciją.
Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę paramą. Būtinos dvi sąlygos:

  • Pirma, parama gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis.
  • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę paramą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia, galite sužinoti ČIA

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės paramą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas skyriuje);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • mirties liudijimą;
  • dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo
  • išlaidas, sąskaitą faktūrą (parūpins mūsų įmonė);
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius
  • mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 37 EUR ), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė parama negali viršyti 2033 EUR.